Piesakies jaunumiem!
+
EA popup logo Piesakies jaunumiem!
Paldies, Jūsu e-pasts un personīgo datu apstrādes apstiprinājums ir saņemts!
Paldies! Lai pieteikuma process būtu pabeigts, nosūtījām apstiprinājuma e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi! Lūdzam to apstiprināt!
Saņem EUROAPTIEKAS īpašos piedāvājumus un jaunākās aktualitātes e-pastā! Lūdzu norādi savu epastu:
* Ja esi Euroaptieka Medus kartes īpašnieks, norādi Medus kartes numuru zemāk:
944038470300
cart EUROAPTIEKA INTERNETĀ
Mājas lapa Par mums Privātuma politika

Privātuma politika

Spēkā no 2022. gada 26. septembra

Šajā dokumentā (turpmāk – “Privātuma politika”) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROAPTIEKA" (turpmāk – “EUROAPTIEKA” vai “mēs”)  skaidrojam, kā mēs apstrādājam savu klientu, Vietnes apmeklētāju un darba kandidātu (turpmāk -  Jūs) personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu vietni https://www.euroaptieka.lv/ (turpmāk – “Vietne”), apmeklējat mūsu aptiekas un iegādājaties mūsu piedāvātās preces, kā arī sazinieties ar mums vai piesakāties darba vakancei. 

Rūpīgi un nesteidzīgi iepazīstieties ar šo Privātuma politiku, un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Privātuma politika ir pastāvīgi mainīgs dokuments, tāpēc mēs to pilnveidojam, grozām un atjauninām. Jūs tiksiet informēts par jebkādām būtiskām izmaiņām, tomēr aicinām ik pa laikam pārskatīt šo Privātuma politiku. 

1. KĀDS IR JŪSU  PERSONU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Mēs apstrādājam šajā Privātuma politikā norādītos personas datus, balstoties uz šādiem vispārīgiem tiesiskiem pamatiem atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai (VDAR):

 • Pirkuma līguma noslēgšanai, izpildei, grozīšanai un administrēšanai (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • Juridisko pienākumu un mums piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • Mūsu un trešo pušu leģitīmo interešu īstenošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • Rīcība saskaņā ar Jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Piemērojamo tiesību aktu noteiktajā ietvarā un apjomā uz vienu un to pašu personas datu apstrādi var attiekties viens vai vairāki no iepriekš minētajiem tiesiskajiem pamatiem.

2. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APKOPOJAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS TOS IZMANTOJAM?

2.1. Medikamentu piegādes mājās nodrošināšana

Kad Jūs izmantojat medikamentu piegādes mājās pakalpojumu, mēs iegūstam un apstrādājam par Jums personas datus, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu ar Jums pirkuma līgumu, kā arī izpildītu noslēgto pirkuma līgumu un piegādātu Jums pasūtītos medikamentus.

Medikamentu piegādes mājās nodrošināšana

 

 

 

Datu kategorijas

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi:

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);
 • Informācija saistībā ar recepšu medikamentu pasūtījumu (medikamenta nosaukums, daudzums, e-receptes ID numurs vai personas kods, receptes izrakstīšanas datums, derīguma termiņš, kompensējamo medikamentu grupa, ārstniecības personas vārds, uzvārds,   pirkuma summa, pasūtījuma laiks);
 • Apmaksas informācija (maksājuma veids, datums un laiks, maksājuma dati);
 • Informācija saistībā ar piegādes veikšanu (piegādes adrese, piegādes laiks, piegādes statuss);
 • Komunikācijas dati (informācija par komunikāciju un saziņu ar Jums par jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumu un tā izpildi, Jūsu atsauksmes un vērtējumi, citas komunikācijas saturs);
 • Cita atbilstoša papildu informācija, ko Jūs, veicot pasūtījumu, esiet mums snieguši, piemēram, informācija, ko Jūs esat snieguši zvana laikā.

 

 

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Pirkuma līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās (ciktāl attiecināms):

 • grāmatvedība, nodokļi;
 • farmācija;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.

Sensitīvo personas datu (informācija saistībā ar recepšu medikamentu) apstrāde veselības pakalpojumu pārvaldības nolūkos (VDAR 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts).       

 

 

 

 

Datu apstrādes ilgums

Datus, kas saistīti ar recepšu medikamentu iegādi, mēs glabāsim, ievērojot šādus glabāšanas termiņus:

1) īpašās receptes, uz kurām ir izrakstītas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles - 5 gadus;

2) pārējās īpašās receptes - 3 gadus;

3) parastās receptes - 1 gadu;

4) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izrakstītas receptes - 3 gadus.

Datus, kas vienlaikus nepieciešami grāmatvedības nolūkiem, mēs glabāsim saskaņā ar Privātuma politikas 2.9. punktā norādīto termiņu.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un nosacījumi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.2. Recepšu medikamentu un citu preču tirdzniecība EUROAPTIEKA aptiekās

Kad Jūs apmeklējat EUROAPTIEKA aptiekas, lai iegādātos medikamentus vai citas preces, mēs iegūstam un apstrādājam par Jums personas datus, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu ar Jums pirkuma līgumu, izpildītu noslēgto pirkuma līgumu, kā arī lai nodrošinātu farmācijas nozari regulējošo normatīvo aktu ievērošanu.

Recepšu medikamentu un citu preču tirdzniecība EUROAPTIEKA aptiekās

 

 

Datu kategorijas

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi:

 • Informācija saistībā ar recepšu medikamentu iegādi (vārds, uzvārds. medikamenta nosaukums, daudzums, e-receptes ID numurs vai personas kods, receptes izrakstīšanas datums, derīguma termiņš, kompensējamo medikamentu grupa, ārstniecības personas vārds, uzvārds, pirkuma summa, pasūtījuma laiks);
 • Apmaksas informācija (maksājuma veids, datums un laiks, maksājuma dati);
 • Komunikācijas dati (informācija par komunikāciju un saziņu ar Jums par jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumu un tā izpildi, Jūsu atsauksmes un vērtējumi, citas komunikācijas saturs);
 • Cita atbilstoša papildus informācija, ko Jūs, veicot pirkumu, esiet mums snieguši.

 

 

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Pirkuma līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās (ciktāl attiecināms):

 • grāmatvedība, nodokļi;
 • farmācija;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.

Sensitīvo personas datu (informācija saistībā ar recepšu medikamentu) apstrāde  veselības pakalpojumu pārvaldības nolūkos (VDAR 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts).       

 

 

 

 

Datu apstrādes ilgums

Datus, kas saistīti ar recepšu medikamentu iegādi, mēs glabāsim, ievērojot šādus glabāšanas termiņus:

1) īpašās receptes, uz kurām ir izrakstītas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles - 5 gadus;

2) pārējās īpašās receptes - 3 gadus;

3) parastās receptes - 1 gadu;

4) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izrakstītas receptes - 3 gadus.

Datus, kas vienlaikus nepieciešami grāmatvedības nolūkiem, mēs glabāsim saskaņā ar Privātuma politikas 2.9. punktā norādīto termiņu.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un nosacījumi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.3. Lojalitātes programmas nodrošināšana un administrēšana

Kad Jūs izvēlaties kļūt par EUROAPTIEKA Medus kartes īpašnieku, mēs iegūstam un apstrādājam par Jums personas datus, kas ir nepieciešami, lai piešķirtu jums Medus kartes lojalitātes programmas priekšrocības, kā arī lai administrētu Medus kartes lojalitātes programmu.

Lojalitātes programmas nodrošināšana un administrēšana

 

 

Datu kategorijas

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar Medus kartes lojalitātes programmu:

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs);
 • Informācija par pirkumu vēsturi (preces veids, daudzums, pirkuma summa, pasūtījuma laiks, apmaksas veids);
 • Informācija par Medus kartes priekšrocībām (atlaižu līmenis, personalizētās priekšrocības);
 • Komunikācijas dati (informācija par komunikāciju un saziņu ar Jums par jautājumiem, kas saistīti ar Medus kartes lojalitātes programmu, Jūsu atsauksmes un vērtējumi, citas komunikācijas saturs);
 • Cita atbilstoša papildu informācija, ko Jūs esiet mums snieguši.

 

 

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Medus kartes lojalitātes programmas līguma izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās (ciktāl attiecināms):

 • grāmatvedība, nodokļi;
 • patērētāju tiesību aizsardzība.

EUROAPTIEKA leģitīmā interese izveidot un administrēt Medus kartes lojalitātes programmu.

Sensitīvo personas datu (informācija saistībā ar recepšu medikamentu) apstrāde veselības pakalpojumu pārvaldības nolūkos (VDAR 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts).       

 

 

 

 

 

Datu apstrādes ilgums

Datus, kas saistīti ar Medus kartes izmantošanu, mēs glabāsim EUROAPTIEKA lojalitātes programmas darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tās termiņa beigām.

Datus, kas saistīti ar recepšu medikamentu iegādi, mēs glabāsim, ievērojot šādus glabāšanas termiņus:

1) īpašās receptes, uz kurām ir izrakstītas narkotiskās vai tām pielīdzinātās psihotropās zāles - 5 gadus;

2) pārējās īpašās receptes - 3 gadus;

3) parastās receptes - 1 gadu;

4) Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izrakstītas receptes - 3 gadus.

Datus, kas vienlaikus nepieciešami grāmatvedības nolūkiem, mēs glabāsim saskaņā ar Privātuma politikas 2.9. punktā norādīto termiņu.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un nosacījumi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.4. Tiešais mārketings, mārketings 

Jūs varat pierakstīties jaunumu izsūtnes e-pastiem, informācijas saņemšanai par mūsu jaunumiem, akcijām, kā arī īpaši Jums atbilstoši Jūsu pirkumu un pārlūkošanas vēsturei pielāgotus piedāvājumus e-pastu un sms formātā. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt mūsu jaunumu izsūtnes, jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, izmantojot atrakstīšanās opciju mūsu sūtītajā e-pastā.

Paziņojumi, piedāvājumi un informācija, kas nosūtīta pa e-pastu

 

 

Datu kategorijas

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar paziņojumu un piedāvājumu nosūtīšanu:

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);
 • Informācija par veikto pasūtījumu vēsturi (preces veids, daudzums, pirkuma summa, pasūtījuma laiks);
 • Piekrišanas un saziņas izvēles (Jūsu piekrišana saņemt mārketinga un/vai citus ziņojumus, informācija par ziņojumu abonēšanu un/vai atteikšanos no tiem).

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts:

 • nosūtīt Jums vispārīgus un personalizētus piedāvājumus un informāciju.

Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) saņemt mūsu piedāvājumus un informāciju.

Jūsu piekrišana (VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts) īpašo kategoriju datu, proti, tādu Jūsu pirkuma vēstures datu, kas var norādīt uz veselības datiem, apstrādei.

 

 

Datu apstrādes ilgums

Jūsu dati tiks glabāti piekrišanas spēkā esamības laikā.

Mēs uzglabāsim Jūsu piekrišanas apliecinājumu tās derīguma laikā un 5 gadus pēc tās derīguma termiņa beigām. 

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.5. Mārketings sociālajos medijos

Mēs administrējam savus profilus un kontus sociālajos tīklos:

https://www.facebook.com/euroaptieka/,

https://www.instagram.com/euroaptieka/,

https://lv.linkedin.com/company/euroaptieka.

Ja Jūs interesē mūsu preces un pakalpojumi un Jūs sekojat mūsu profiliem sociālajos medijos, mēs vācam un apstrādājam šādus Jūsu  datus (kurus mēs iegūstam tieši no Jums  (sociālo mediju kontā), lai mēs varētu pārvaldīt savus sociālo mediju kontus).

Mārketings sociālajos medijos

 

Datu kategorijas

Vārds, uzvārds, dzimums, valsts, fotogrāfija, informācija par saziņu kontā (“patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties” utt.), nosūtītie paziņojumi, informācija par paziņojumiem (ziņojuma saņemšanas laiks, ziņas saturs), ziņojuma pielikumi, sarakstes vēsture utt.), komentāri, reakcijas uz publicētajiem ierakstiem, dalīšanās, informācija par dalību mūsu organizētajos pasākumos un/vai spēlēs.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt mūsu sociālo mediju profilus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

 

Datu apstrādes ilgums

Jūsu dati tiks glabāti piekrišanas spēkā esamības laikā.

Jūsu piekrišanas apliecinājums tiks uzglabāts 24 mēnešus pēc piekrišanas atsaukšanas.

Šim nolūkam izmantotie personas dati tiek uzglabāti, kamēr esat reģistrēts attiecīgajā sociālajā tīklā.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.6. Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte, vietnes uzlabošana

Lai uzraudzītu, novērtētu, analizētu, uzlabotu un veicinātu mūsu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, piedāvātu jaunas kvalitātes preces un pakalpojumus, uzlabotu lietotāju pieredzi, kā arī uzlabotu mūsu Vietni, mēs analizējam dažādus statistiskos datus.

Statistika, analītika, klientu uzvedības izpēte, vietnes uzlabošana

 

Datu kategorijas

 • Pārlūkošanas dati (pārlūkotās lapas, apskatītās preces, apskates datums un laiks, pārlūkošanas ilgums, reklāmas baneru klikšķi, citi klikšķi un interesēšanās par saturu, informācija par to, no kurienes lietotāji nonāk Vietnē);
 • Tehniskie dati: IP adrese, sesijas ID, izmantotais pārlūks, ierīces tips, rezolūcija.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, instalēt un izmantot datu analīzes un apstrādes moduļus un metodes, lai radītu un palielinātu mūsu preču un pakalpojumu vērtību gan Jums kā klientam, gan mūsu biznesam (VDAR 6. panta 1. punkta  f) apakšpunkts).

Datu apstrādes ilgums

Skatiet mūsu Sīkdatņu politiku. 

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.7. Klientu apkalpošana - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības

Kad vēršaties pie mums pēc palīdzības, uzdodat mums jautājumus, iesniedzat iesniegumus (tostarp atteikuma veidlapu), atsauksmes, sūdzības u.tml., Jūs parasti sniedzat mums savus personas datus.

Jūsu datus mēs izmantojam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu iesniegumu vai citu pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu pieprasījumus vai prasības.

Jūsu iesniegumu, pieprasījumu un jautājumu datus mēs varam izmantot arī tam, lai aizsargātu savas tiesības un leģitīmās intereses, ja Jūsu iesnieguma, pieprasījuma vai cita jautājuma dēļ tiek ierosināts juridisks strīds vai ir šāda strīda iespējamība (lūgums skatīt 2.8 .nodaļu)

Klientu apkalpošana - jautājumi, pieprasījumi, sūdzības

 

Datu kategorijas

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs;
 • Klienta rakstveidā vai mutiski sniegtā informācija (sūdzība, pieprasījums, atteikuma veidlapa, pieprasījuma teksts, sūdzības vai cita iesnieguma apstākļu apraksts, sūdzību, pieprasījumu pamatojošie dokumenti, cita mums sniegtā informācija).

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Pirkuma līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Mūsu un trešo personu leģitīmās intereses saņemt Jūsu atsauksmes un atrisināt radušos jautājumus vai problēmsituāciju. (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

 

Datu apstrādes ilgums

Sūdzības, pretenzijas, rakstveida pieprasījumi (tostarp atteikuma veidlapas), kas saistīti ar pirkuma līguma izpildi un/vai kas var būt saistīti ar strīdiem, tiek uzglabāti visā  pirkuma līguma darbības laikā, bet ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām, ja vien nav attiecināms garāks datu uzglabāšanas periods.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.8. Drošības nodrošināšana EUROAPTIEKA aptiekās, krāpšanas novēršana, likuma prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu juridiskos pienākumus un ievērotu leģitīmās intereses (ieskaitot krāpšanas novēršanu), aizsargātu mūsu un mūsu sadarbības partneru īpašumu un intereses, vāktu pārkāpumu pierādījumus un novērstu mūsu, mūsu klientu un citu personu interešu, Vietnes, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lai administrētu, pārvaldītu un atgūtu parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam. EUROAPTIEKA aptiekās tiek veikta videonovērošana.

Drošības nodrošināšana EUROAPTIEKA aptiekās, krāpšanas novēršana, likumu prasību izpilde, parādu un zaudējumu administrēšana

 

Datu kategorijas

 

 • Informācija, kas iegūta ar EUROAPTIEKAS aptiekās izvietoto videonovērošanas kameru starpniecību (fizisku personu attēls, izskats, vizuāli ierakstīta uzvedība/kustības, personas attēla ierakstīšanas vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ierakstīšanas laiks (ieraksta datums, laiks, sākums un beigas)
 • Informācija par Jūsu saistībām pret mums (ieskaitot parāda summu, datumu, vēsturi, informācija par pirkuma līguma izpildi,  un cita saistītā informācija);
 • Informācija par izziņām, pieprasījumiem, informāciju utt., ko sniedz iestādes (piemēram, policija, tiesu izpildītāji).

 

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:

 • nodrošinātu mūsu, mūsu sadarbības partneru un citu personu īpašuma un mantisko interešu aizsardzību;
 • nodrošinātu maksas iekasēšanu par pārdotajām precēm, parādu administrēšanu, zaudējumu pārvaldību;
 • novērstu krāpšanu un citas ļaunprātīgas darbības;
 • administrētu, pārvaldītu un piedzītu no Jums parādus un zaudējumus, kas nodarīti mums un mūsu īpašumam;
 • nodrošinātu mūsu tiesību un leģitīmo interešu ievērošanu.

Pirkuma līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

 

Datu apstrādes ilgums

Dati tiek glabāti līdz konkrētā apstrādes mērķa sasniegšanai, atkarībā no konkrētās faktiskās situācijas.

Videonovērošanas dati tiek glabāti 14 dienas no ieraksta veikšanas, izņemot, ja konkrēti videonovērošanas dati ir nepieciešami mūsu, mūsu sadarbības partneru vai citu personu leģitīmo interešu nodrošināšanai, un šādā gadījumā videonovērošanas dati tiks glabāti līdz apstrādes mērķa sasniegšanai.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.9. Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde 

Lai spētu nodrošināt nodokļu, grāmatvedības un citu likumā noteikto pienākumu pareizu izpildi (t.i., pareizu grāmatvedības dokumentu izsniegšanu valsts iestādēm utt.), mēs apstrādājam šādus Jūsu  personas datus:

Nodokļu, grāmatvedības, citu likumā noteikto saistību izpilde

Datu kategorijas

 

Vārds, uzvārds, personas kods, PVN maksātāja numurs (ja persona ir reģistrēta kā PVN maksātājs), dati par pirkumu (prece, cena/samaksātā summa), izsniegtie grāmatvedības dokumenti un to dati, cita grāmatvedības un nodokļu dati, kas mums jāvāc, jāapstrādā un jāglabā saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Juridiskais pienākums un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts):

 • grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības.

Mūsu leģitīmā interese uzglabāt grāmatvedības datus un ierakstus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

 

 

Datu apstrādes ilgums

Līdz 10 gadiem no grāmatvedības dokumentu, rēķinu u.c. datuma.

Uzņēmuma dokumentu uzglabāšanas, arhivēšanas un pārvaldības periodi tiek piemēroti un noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ievērojot Latvijas Nacionālā arhīva apstiprinātā Vispārējo dokumentu uzglabāšanas periodu indeksa prasības un citus dokumentus un/vai ieteikumus.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

2.10. Personāla atlases nolūkos

Personāla atlases nolūkos 

 

Datu kategorijas

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus personāla atlases nolūkiem:

 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs);
 • CV un motivācijas vēstulē ietvertā informācija (izglītība, nodarbinātības vēsture, cita CV un motivācijas vēstulē sniegtā informācija);
 • Intervijas laikā sniegtā informācija.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mūsu leģitīmā interese veikt personāla atlasi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

Datu apstrādes ilgums

Darbā nepieņemto kandidātu dati tiek dzēsti uzreiz pēc konkursa beigām.

Darbā pieņemto kandidātu personas dati tiks glabāti saskaņā ar EUROAPTIEKA darbinieku privātuma politiku.

Privātuma politikas 5. nodaļā ir norādīti gadījumi un apstākļi, kad šos personas datus var uzglabāt vai citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3. NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS IEGŪSTAM JŪSU  DATUS?

Dati tiek iegūti no Jums, kad Jūs veicat recepšu medikamentu pasūtījumu, apmeklējat un veicat pirkumus mūsu aptiekās, veicat pasūtījuma apmaksu, sazināties ar mums (vai mēs ar Jums sazināmies) par jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumu un tā izpildi, kad vēršaties saistībā ar preču atgriešanu, piekrītat mūsu jaunumu saņemšanai, sazināties ar mums ar sociālo tīklu starpniecību, kad vēršaties pie mums izsludinātās darba vakances ietvaros u.tml.

Papildus tam dati tiek ģenerēti pasūtījuma izpildes gaitā vai arī tiek iegūti no mūsu sadarbības partneriem, kuri mums palīdz izpildīt pasūtījumus (piemēram, informācija  no mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par to, vai pasūtījums ir apmaksāts).

4. VAI MĒS NODODAM JŪSU DATUS CITIEM?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus trešajām personām, lai nodrošinātu jūsu pasūtīto medikamentu saņemšanu. Šādā gadījumā nododam tikai tādus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai varētu pienācīgi izpildīt Jūsu pasūtījumu. Papildus tam mēs varam nodot Jūsu datus mūsu grupas uzņēmumu ietvaros, kā arī atbilstošajām iestādēm, lai aizsargātu mūsu likumiskās tiesības. 

Personas datu saņēmēji var būt:

 • mūsu grupas uzņēmumi;
 • jebkura līguma noslēgšanā, grozīšanā, izpildē un izpildē iesaistīta persona (kredītiestādes, maksājumu pakalpojumu sniedzēji);
 • piegādes pakalpojumu sniedzēji;
 • tiesas, parādu piedziņas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, juristi;
 • jauns kreditors, ja tiek cedēti un/vai nodoti prasījumi pret klientu;
 • citas trešās personas, attiecībā uz kurām mums var pastāvēt leģitīma interese nodot Jūsu personas datus.

Jūsu personas dati netiek nosūtīti uz valstīm  ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

5. CIK ILGI MĒS GALBĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu. Datu glabāšanas termiņi atbilstoši konkrētiem datu apstrādes mērķiem ir detalizēti aprakstīti šīs Privātuma politikas 2.nodaļā.

Ilgāks personas datu glabāšanas termiņš, nekā paredzēts Privātuma politikā ir iespējams tikai tad, ja:

 • pastāv pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ notiek izmeklēšana;
 • Jūsu dati nepieciešami tam, lai pienācīgi varētu atrisināt strīdu, sūdzību;
 • ja dati nepieciešami mūsu Vietnes drošības nodrošināšanai, piemēram, novērojot aizdomīgas darbības;
 • ja pastāv citi īpaši tiesību aktos paredzēti pamatojumi, nosacījumi vai gadījumi.

6. KĀDAS IR JŪSU  TIESĪBAS?

Jums kā datu subjektam saskaņā ar VDAR ir šādas tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt to kopijas;
 • pieprasīt labot vai ierobežot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • pieprasīt pārmērīgu vai nelikumīgi apstrādātu personas datu dzēšanu vai ierobežošanu;
 • iebilst pret Jūsu  personas datu apstrādi; 
 • pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu strukturētā, mašīnlasāmā formātā;
 • jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja datu apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana. Datu subjekta piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (Elijas ielā 17, LV-1050 Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv), taču mēs iesakām vispirms sazināties ar mums, rakstot uz dpo@euroaptieka.lv, un mēs centīsimies kliedēt Jūsu  bažas.

7. KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Mēs izmantojam pienācīgus organizatoriskus un tehniskus personas datu drošības pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu. Šādi pasākumi ir izvēlēti, ņemot vērā riskus, kas var rasties Jūsu kā datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Mēs regulāri uzraugām savas sistēmas, lai konstatētu iespējamos pārkāpumus vai uzbrukumus, taču diemžēl nav iespējams garantēt pilnīgu tiešsaistē pārraidītās informācijas drošību. Paturot to prātā, Jūs pēc saviem ieskatiem un uzņemoties visus ar to saistītos riskus sniedzat mums informāciju, izmantojot interneta savienojumu.

8. SAZINIETIES AR MUMS:

Datu pārzinis, kas apstrādā Jūsu personas datus, kas norādīti šajā Privātuma politikā, ir:

 • SIA "EUROAPTIEKA" , reģistrācijas numurs 40003558181  , adrese: Rīga, Cēsu iela 31 k-1, LV-1012.

Informējam, ka esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DAS), ar kuru Jūs esiet laipni aicināti sazināties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šo Privātuma politiku un datu apstrādi, ko veic SIA "EUROAPTIEKA", rakstot uz e-pastu dpo@euroaptieka.lv.  

9. PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN TĀS IZMAIŅAS

Ja mēs grozām šo Privātuma politiku, mēs publicēsim tās atjaunināto versiju mūsu Vietnē. Pēdējās izmaiņas Privātuma politikā izdarītas un ir spēkā no 2023. gada 15.janvāra.