Piesakies jaunumiem!
+
EA popup logo Piesakies jaunumiem!
Paldies, Jūsu e-pasts un personīgo datu apstrādes apstiprinājums ir saņemts!
Paldies! Lai pieteikuma process būtu pabeigts, nosūtījām apstiprinājuma e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi! Lūdzam to apstiprināt!
Saņem EUROAPTIEKAS īpašos piedāvājumus un jaunākās aktualitātes e-pastā! Lūdzu norādi savu epastu:
* Ja esi Euroaptieka Medus kartes īpašnieks, norādi Medus kartes numuru zemāk:
944038470300
Mājas lapa Par mums Privātuma politika

Privātuma politika

LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā no 2021. gada 15.septembra

Pēdējoreiz atjaunināta 2021. gada 15.septembrī

Lejupielādēt iepriekšējās versijas

Šie lietošanas noteikumi un privātuma politika (turpmāk tekstā – „politika”) nosaka pamatu, uz kura jūs varat izmantot šo vietni ([https://www.euroaptieka.lv/]; „tīmekļa vietne”) neatkarīgi no ierīces veida (dators, mobilais telefons, planšete, utt.), kuru lietojat. Politika satur arī informāciju par to, kā SIA „EUROAPTIEKA” pārvalda personas datus, kas iegūti no tīmekļa vietnes lietotājiem un/vai citiem datu subjektiem. Izmantojot mājaslapu šī politika kļūst jums juridiski saistoša.

Ja vien šajā politikā nav norādīts citādi, tajā izmantotie jēdzieni tiek uzskatīti par tādiem, kā tie aprakstīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (VDAR).

 1.     DATU PĀRZINIS

SIA „EUROAPTIEKA” („[EUROAPTIEKA]” vai „mēs”) ir jūsu personas datu pārzinis un atbild par šo mājaslapu.

Visu datu subjektu personas dati EUROAPTIEKA tiek apstrādāti likumīgi, pārredzami un godprātīgi ar iepriekš noteiktiem mērķiem un tikai tādā apmērā, cik nepieciešams to sasniegšanai. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam VDAR, Latvijas likumu par juridisko personas datu aizsardzību, kā arī uzraugošo iestāžu rekomendācijas un/vai personas datu apstrādes prasības.

Kad mēs ievācam jūsu personas datus, mēs:

 • palūdzam atļauju tos vākt;
 • izskaidrojam, kāpēc šie dati ir nepieciešami un kā mēs tos izmantosim;
 • izmantojam personas datus tikai noteiktiem nolūkiem un nepieciešamo laika periodu;
 • regulāri pārbaudām un atjauninām privātuma informāciju;
 • nenododam datus citām pusēm, ja vien tam nav juridisks vai leģitīms pamatojums vai esam no jums saņēmuši piekrišanu.

Ja jums ir jautājumi par šo politiku vai neatrodat nepieciešamo informāciju, jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, rakstot uz adresi: dpo@euroaptieka.lv. Pilna kontaktinformācija norādīta šīs politikas beigās.

2. DARBĪBAS JOMA

Politika attiecas uz visiem mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem visā pasaulē. Ja vien to nenosaka atsevišķs privātuma paziņojums, šis paziņojums attiecas arī uz:

 • uzņēmumu/biznesa partneru darbiniekiem/pārstāvjiem, kuri ar mums noslēdz/vēlas noslēgt līgumu (t. i., kontaktpersonām);
 • kandidātiem: personām, kuras izsaka vēlmi pievienoties mūsu komandai;
 • sociālo mediju lietotājiem: cilvēkiem, kuri izvēlas sekot mums sociālajos medijos, reaģēt/komentēt mūsu ierakstus vai citādi mijiedarboties ar mums, izmantojot mūsu sociālo mediju profilus;
 • akcionāriem;
 • personām, kuras pieprasa informāciju par mūsu pakalpojumiem vai sazinās ar mums cita iemesla dēļ. 

3. KAS IR PERSONA DATI?

Personas dati” ir jebkāda informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu un/vai cita informācija, kuru lietojot iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu. Piemēram, informācija, kas ļauj jūs identificēt, var sastāvēt no jūsu vārda, adreses, tālruņa numura, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatora (piemēram, sīkfailu identifikatori un jūsu IP adrese) vai viena vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi jūsu fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei. Apkopojot cita veida informāciju (t. i. informāciju, kas atsevišķi jūs neidentificē) ar personas datiem, mēs izturamies pret šo informāciju kā pret personas datiem.

Lūdzu, nesūtiet nekādus personas datus par sevi, ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu izmantota šādā veidā. Izmantojot jebkuru no pakalpojumiem šajā mājaslapā vai sniedzot EUROAPTIEKAI informāciju par sevi, jūs apzināties, ka personas dati tiks izmantoti turpmāk izklāstītajā veidā.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKIE PAMATI

EUROAPTIEKA apstrādās jūsu personas datus (i) līguma noslēgšanai un izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un/vai (ii) ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), un/vai (iii) kad mums ir jāievēro juridisks pienākums (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), un/vai (iv) kad mums (vai EUROAPOTHECA uzņēmumu grupai) ir leģitīma interese to darīt (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), līdzsvarojot šīs intereses ar jūsu interesēm un pamattiesībām. Šādas leģitīmas intereses var būt administratīvās funkcijas EUROAPOTHECA uzņēmumu grupas ietvaros, ievērojot jūsu informācijas pieprasījumus, utt.

EUROAPTIEKA ievāc personas datus turpmāk minētajiem nolūkiem

LAI APSTRĀDĀTU PIEPRASĪJUMUS UN/VAI SŪDZĪBAS

Lai apstrādātu jūsu jautājumus un/vai sūdzības, kas iesniegtas pa e-pastu, pastu, sociālo mediju profilos vai pa tālruni, mēs varam ievākt šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, profila vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, tēmu un jautājuma tekstu.

Iepriekšminētie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz jūsu piekrišanu (izteikta, veicot aktīvus soļus, – iesniedzot pieprasījumu/sūdzību) un mūsu leģitīmajām interesēm (lai pārvaldītu un apstrādātu jūs pieprasījumu/sūdzību un/vai aizsargātu/aizstāvētu mūsu tiesības un intereses).

EUROAPTIEKA glabās personas datus, kas saistīti ar jūsu pieprasījumu/sūdzību, piecus gadus pēc jūsu pieprasījuma/sūdzības saņemšanas.

PERSONĀLA ATLASES NOLŪKOS

Mēs varam vākt un izmantot jūsu personas datus personāla atlases nolūkos – jo īpaši, lai noteiktu jūsu kvalifikācijas atbilstību konkrētajam amatam un pieņemtu lēmumu par pieņemšanu darbā (vai slēgt ar jums līgumu). Tas ietver jūsu prasmju, kvalifikācijas vērtēšanu, iepriekšējo pieredzi konkrētā amatā, jūsu sniegtās informācijas pārbaudi, atsauksmju un iepriekšējo darba vietu pārbaudi (attiecīgā gadījumā), kā arī vispārēju darbā pieņemšanas procesa vadīšanu un saziņu ar jums. Mēs varam glabāt informāciju saistībā ar darbā pieņemšanas procesiem arī tāpēc, lai ievērotu juridiskas vai reglamentējošas prasības.

Iepriekšminētos nolūkos mēs varam ievākt, izmantot un glabāt šādas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, valodas zināšanas, datorprasmes, informācija par gaidāmo algu, dati par izglītību, profesiju, pieredzi, apmeklētie kursi, apmācības, semināri, kvalifikācijas celšana, iegūtās licences, sociālo mediju konti, jūsu vaicājuma temats un teksts, kā arī cita informācija, ko jūs sniedzat savā CV, motivācijas vēstulē, intervijās vai cita veida vērtējuma ietvaros.

Mēs varam vākt personas datus par kandidātiem no šādiem avotiem: tieši no jums, darba meklēšanas portāliem un personāla atlases aģentūrām (visi iepriekš minētie personas dati), mūsu darbiniekiem (ieteikumi), jūsu norādītajiem atsauksmju devējiem un bijušajiem/esošajiem darba devējiem (jūsu kvalifikācija, profesionālās prasmes, darba īpašības, sniegums iepriekšējās/pašreizējās nodarbinātības laikā utt.). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam pieprasīt šādu informāciju no jūsu iepriekšējiem un pašreizējā darba devēja, (ja esam no jums saņēmuši atsevišķu piekrišanu), no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, LinkedIn Ireland Unlimited Company, LinkedIn Corporation, un citiem ar biznesu saistītiem sociālo mediju avotiem un/vai sadarbības platformām (jūsu vārds, uzvārds, darba vēsture un citi dati no jūsu profila).

Personāla atlases laikā mēs parasti neievācam un neapstrādājam nekāda veida „sensitīvus personas datus” (t. i. informāciju, kas atklāj jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos, reliģiskos un filozofiskos uzskatus; dalību arodbiedrībās; ģenētiskos datus, biometriskos datus; ar veselību saistītus datus; datus par jūsu seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju). Tomēr pieteikuma iesniedzējam ir pienākums sniegt darba devējam informāciju par savu veselības stāvokli un sagatavotību amatam, ciktāl tam ir nozīme darba līguma noslēgšanai un paredzētā darba veikšanai.

Mūsu (un reizēm EUROAPOTHECA uzņēmumu grupas) leģitīmajās interesēs ir izlemt, vai iecelt jūs konkrētā amatā, jo šāda rīcība var sniegt labumu mūsu uzņēmējdarbībai. Ja jūs pēc pieprasījuma neiesniedzat personas datus, kas nepieciešami, lai mēs varētu novērtēt jūsu pieteikumu (piemēram, iepriekšējā darba pieredze vai pierādījumi konkrētai kvalifikācijai), iespējams, mēs nevarēsim turpināt apstrādāt jūsu pieteikumu.

EUROAPTIEKA glabās kandidāta personas datus atlases laikā, kamēr tiks izvēlēts atbilstīgs kandidāts, kā arī sešus mēnešus pēc tam. Reizēm, ja mēs izvēlamies citu kandidātu, mēs varam pieprasīti no jums atsevišķu piekrišanu turpmākas personāla atlases nolūkos, kā arī lai varētu ar jums attiecīgi sazināties. Šādi personas dati tiks glabāti divus gadus pēc jūsu piekrišanas saņemšanas vai līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai.

LAI IZPILDĪTU SAVAS LĪGUMISKĀS SAISTĪBAS

Mēs apstrādājam personas datus gadījumā, kad jūs vai jūsu organizācija noslēdz (vai vēlas noslēgt) ar mums līgumu par preču piegādi un/vai pakalpojumu sniegšanu. Lai izpildītu savu līgumu ar jums vai jūsu organizāciju, mēs varam izmantot šādus personas datus: vārds, uzvārds, amats un uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, personas kods, individuālās darbības sertifikāta numurs, PVN reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja numurs, bankas nosaukums un konta numurs, norēķinu informācija.

Mums var būt arī juridisks pienākums apstrādāt šādus datus, lai ievērotu dažādus noteikumus, piemēram, attiecībā uz nodokļu nomaksu, grāmatvedības uzskaites prasībām. Turklāt apstrāde ir nepieciešama, lai vadītu sarunas par pušu turpmāko sadarbību. Apstrāde var būt vajadzīga arī mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs varam apstrādāt personas datus arī tad, kad tie ir nepieciešami mūsu tiesību aizsardzībai, piemēram, risinot juridiskus strīdus, tostarp incidentus, kas rodas preču/pakalpojumu nodrošināšanas laikā. 

Parasti jūsu personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ mēs tos apkopojām, tostarp, lai izpildītu visas juridiskās, grāmatvedības un ziņošanas prasības. Piemēram, ja jūs kā piegādātājs/pārdevējs esat iesaistīts konkrētu pakalpojumu sniegšanā, mēs varam glabāt jūsu datus pakalpojuma līguma darbības laikā un vēl papildu laika periodu saskaņā ar mūsu vispārējo datu glabāšanas politiku (piemēram, maksājumu informācija tiek glabāta piecus gadus pēc darījuma). Papildu periods var būt nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāt ar likumu piešķirtās tiesības uz fiskālo noilgumu. Tomēr mēs neapņemamies glabāt datus visu iepriekšminēto periodu un varam dzēst vai anonimizēt jūsu personas datus ātrāk, ja mums nav juridiska pienākuma tos glabāt. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, kad jūs pēc pieprasījuma nesniedzat personas datus, kuri mums ir nepieciešami (piemēram, bankas konts), iespējams, mēs nevarēsim ar jums noslēgt līgumu.

LAI PĀRVALDĪTU UN ADMINISTRĒTU MŪSU KONTUS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Lai pārvaldītu un administrētu mūsu kontus sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Instagram, LinkedIn un YouTube kontus), mēs varam ievākt šādus jūsu brīvprātīgi norādītos personas datus: vārds, uzvārds, sociālā tīkla profila vārds, attēli un/vai publiski komentāri.

EUROAPTIEKA apstrādā iepriekšminētos personas datus, balstoties uz jūsu piekrišanu (izteikta veicot aktīvas darbības, piemēram, izlemjot uzrakstīt komentāru, reaģējot uz mūsu ierakstiem vai sekojot mūsu profiliem) un mūsu leģitīmajām interesēm (lai komunicētu ar saviem sekotājiem/komentētājiem un/vai aizsargātu/aizstāvētu mūsu tiesības un intereses).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu sociālo mediju platformās publicētie komentāri ir publiski. Ja vēlaties sazināties ar mums privāti vai jums ir jautājums, uz kuru vēlaties no mums saņemt atbildi, nepublicējiet to mūsu sociālos mediju platformās. Tā vietā, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā, rakstot uz e-pasta adresi info@euroaptieka.lv.

Lūdzu ņemiet vērā, ka mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst vai nepieļaut komentārus, kas satur:

 • ļaunprātīgu, vulgāru, aizvainojošu, draudīgu vai aizskarošus izteikumus, jebkāda veida personiskus uzbrukumus, nepamatotas apsūdzības, apmelojumus vai aizvainojošus vārdus, kas vērsti pret konkrētām personām vai personu grupām;
 • ierosinājumus vai iedrošinājumu veikt nelegālas darbības;
 • komercpakalpojumu, produktu vai uzņēmumu reklāmas vai cita veida informāciju pārdošanas veicināšanai.

Ja lietotāja sniegtais materiāls pārkāpj šo politiku, mēs dzēsīsim šo komentāru. Mēs paturam tiesības bloķēt mūsu sociālo mediju platformu lietotājus, kuri atkārtoti pārkāpj mūsu politiku.

EUROAPTIEKA glabās personas datus, kas saistīti ar mūsu kontiem sociālajos tīklos, līdz brīdim, kamēr mēs šo sociālo tīklu aktīvi izmantojam, izņemot gadījumu, kad jūs izlemjat dzēst (vai pieprasīt, lai mēs dzēšam) savus personas datus ātrāk.

LAI IZPILDĪTU SAVUS PIENĀKUMUS PRET AKCIONĀRIEM, LABUMA GUVĒJIEM, VADĪBAS KOMANDAS LOCEKĻIEM

Savas darbības ietvaros EUROAPTIEKA ievāc, izmanto, glabā, dalās vai citādi apstrādās savu akcionāru, labuma guvēju, vadības komandas locekļu personas datus. Šādi personas dati var ietvert: vārdu, uzvārdu, amatu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, personas kodu, identifikācijas dokumentus, (piemēram, pases informāciju), akcionāru ierakstus (ieskaitot piederošās kapitāla daļas, akciju pirkumus, akciju atsavināšanu, tiesības uz dividendēm un maksājumiem, balsojumus, tikšanās ar pilnvarotajiem) un pieprasījumu, sūdzību un citas korespondences kopijas.

Mēs varam apstrādāt iepriekšminētos datus: iekšējās pārvaldības nolūkos, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus (piemēram, prasību nodrošināt datus par valdi un tās locekļiem gada pārskatā), lai ar jums komunicētu (piemēram, lai informētu par sēdēm, finanšu rezultātiem). Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī tāpēc, lai izpildītu savas juridiskās saistības un veicinātu likumīgās intereses, pārvaldītu attiecības ar akcionāriem, labuma guvējiem un/vai vadības komandas locekļiem.

Iepriekš minētie personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešamas, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tie tiek apstrādāti, un, ievērojot tiesību aktos noteiktās šāda veida datu glabāšanas prasības, noilguma termiņus, kas piemērojami juridisku prasību izvirzīšanai vai aizstāvēšanai, un, ja šādas prasības tiek konstatētas, tik ilgi, cik tas nepieciešams šādiem mērķiem, vai tiek uzskatīts, ka EUROAPTIEKAI ir leģitīmas intereses glabāt, piemēram, atbildības risku dēļ, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem.

LAI GARANTĒTU DROŠĪBU MŪSU TELPĀS

EUROAPTIEKA veic video novērošanu, lai novērstu vai noteiktu kriminālu nodarījumu saistībā ar īpašuma pasargāšanu, kā arī nodrošinātu kārtību un drošību ēkā un teritorijā. Mēs apstrādājam tikai šādus personas datus: fizisku personu attēls, izskats, vizuāli ierakstīta uzvedība/kustības, personas attēla ierakstīšanas vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ierakstīšanas laiks (ieraksta datums, laiks, sākums un beigas).

Video ieraksti tiek glabāti maksimums 14 dienas (no ieraksta veikšanas brīža) vai līdz leģitīmo interešu īstenošanai, ja tie atspoguļo darbību vai bezdarbību, kas var būt pamats leģitīmo interešu īstenošanai. Šādos gadījumos konkrētais video ieraksts tiks izgriezts un glabāts līdz leģitīmo interešu īstenošanai.

LAI IEVĒROT NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS (NILLN) UN „PAZĪSTI SAVU KLIENTU” (PSK) PRASĪBAS

Lai pārbaudītu identitāti un veiktu NILLN un PSK pārbaudes (kad tas nepieciešams un atbilstīgā apmērā) EUROAPTIEKA ievāc šādus personas datus: vārds, uzvārds, organizācija, amata nosaukums vai loma, darba adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pamatdarbība, personu apliecinoša dokumenta kopija, ieskaitot dzimšanas datumu, personas kods, fotogrāfija, pases/ID numurs, valstspiederība un mītnes valsts, valstis, kurās potenciālais klients vai pārstāvētais uzņēmums uztur vai plāno uzturēt biznesa attiecības, uzņēmējdarbības saikne ar īpašām jomām, politiski pakļautas personas statuss (ja tāds pastāv), politiskā piederība, norēķinu kārtība un līdzekļu/ienākumu avots, direktoru amati, kapitāla daļas, informācija par pārstāvētā uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem, apliecinājumi par notiesāšanu, bankrota un kriminālatbildības neesamība, nodokļu maksātāja kods, dzimšanas vieta, dzīvesvieta.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, lai pārbaudītu identitāti un veiktu NILLN un PSK pārbaudes, tiek apstrādāti, balstoties uz EUROAPTIEKA juridisko pienākumu un publiskajām interesēm (nelegālu darbību novēršana vai noteikšana). Šādi personas dati tiks glabāti piecus gadus no mūsu pēdējās savstarpējās saziņas dienas ar šo klientu un atbilstīgi mūsu pienākumiem saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

LAI VEIKTU TIEŠO MĀRKETINGU

Tiešā mārketinga (jaunumu nodošana un/vai mārketinga komunikācija) nolūkos EUROAPTIEKA vāc šādus personas datus: vārds, uzvārds, medus kartes numurs, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, organizācija, amats.

Tiešā mārketinga nolūkos vāktie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu nepārprotamu piekrišanu un/vai EUROAPTIEKAS likumīgajām interesēm (gadījumā, kad klientam nosūtīta mārketinga informācija par līdzīgiem pakalpojumiem, ko jau sniegusi EUROAPTIEKA). Personas dati šim nolūkam tiks glabāti līdz brīdim, kad atteiksieties vai citādi izvēlēsieties nesaņemt mārketinga ziņas. Ja atteiksieties vai citādi izvēlēsieties nesaņemt ziņas, dati tiks dzēsti nekavējoties.

EUROAPTIEKA informē, ka jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu tiešajam mārketingam. Jūs to varat izdarīt, rakstot uz e-pastu dpo@euroaptieka.lv. Vienlaikus arī katrā komunikācijas ziņojumā būs iespēja attiekties no ziņām.

TĪMEKĻA VIETNES FUNKCIONALITĀTES NODROŠINĀŠANAI

Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam automātiski ievākt konkrētu lietotāja informāciju no jūsu ierīces. Lai nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un vāktu statistisko informāciju. Šīs informācijas ievākšana palīdz mums labāk izprast mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus, uzzināt, no kurienes tie nāk un kāds saturs mūsu mājaslapā viņus interesē. Mēs izmantojam šo informāciju tikai mūsu biznesa nolūkiem, tostarp iekšējiem analītikas nolūkiem un, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes kvalitāti un tās satura atbilstību mūsu apmeklētājiem.

Konkrēti lietotāja dati, ko mēs ievācam automātiski, var ietvert šādu informāciju: jūsu IP adrese, ierīces veids, unikālie ierīces identifikācijas numuri, pārlūkprogrammas veids, vispārīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piemēram, valsts vai pilsētas līmenī) un cita tehniska informācija. Mēs varam arī apkopot lietotāja informāciju par to, kā jūsu ierīce ir mijiedarbojusies ar mūsu mājaslapu, ieskaitot lapas, kurām ir piekļuve, un saites, uz kurām ir noklikšķināts. 

Daļu šīs informācijas var ievākt, izmantojot sīkdatnes un līdzīgu izsekošanas tehnoloģiju, atbilstoši turpmāk izklāstītajam.

5. COOKIES/SĪKDATNES

Sīkdatnes ir teksta faili, kas satur nelielu informācijas daudzumu un tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un saglabāti jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai citā ierīcē, kad apmeklējat mājaslapu. Sīkdatnes sūta informāciju tīmekļa vietnei katrreiz, kad to atkal apmeklējat. Tāpat kā daudzās tīmekļa vietnēs, mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu papildu datus par tīmekļa vietņu lietošanu un izmantotu tās pakalpojumus. Šī informācija netiks saistīta ar citu informāciju, ko ievācam par jums.

Sīkdatnes nav nepieciešamas lielai daļai mūsu pakalpojumu, līdz ar to jūs varat akceptēt/norādīt, pārvaldīt un/vai dzēst sīkdatnes pēc saviem ieskatiem. Tomēr daļa no mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem var nestrādāt pareizi, ja atspējosiet sīkdatnes (piemēram, atcerēties valodas uzstādījumus).

Jebkurā gadījumā personas datu apstrāde, izmantojot sīkdatnes, ir balstīta uz jūsu skaidru izvēli, izmantojot tīmekļa vietnes sīkdatņu baneri, kuru jūs varat mainīt jebkurā laikā.

Tīmekļa vietnē izmantojamajām sīkdatnēm nav piekļuves trešajām personām, izņemot turpmāk šajā politikā norādīto.

EUROAPTIEKA ievāc šādas sīkdatnes

SĪKDATNES NOSAUKUMS

MĒRĶIS

PASTĀVĒŠANAS LAIKS

_ga

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo mājaslapu

2 gadi no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

_gat

Izmanto Google Analytics, lai droselētu pieprasījumu

1 diena no tīmekļa vietnes apmeklējuma brīža

_gid

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo tīmekļa vietni

1 diena no tīmekļa vietnes apmeklējuma brīža

_fbp

Trešās personas sīkdatne - Facebook izmanto, lai piegādātu virkni reklāmas produktu, piemēram, reāllaika solījumus no trešo personu reklāmdevējiem.

3 mēneši no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

_EDGE_S

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - apkopo informāciju par lietotāju uzvedību vairākās tīmekļa vietnēs. Šī informācija tiek izmantota, lai optimizētu reklāmas atbilstību tīmekļa vietnē.

sesijas laiks – tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā

tr

Trešās personas sīkdatne - Facebook izmanto, lai piegādātu virkni reklāmas produktu, piemēram, reāllaika solījumus no trešo personu reklāmdevējiem.

sesijas laiks – tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā

_SS

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - apkopo informāciju par apmeklētāju uzvedību vairākās vietnēs - šī informācija tiek izmantota tīmekļa vietnē, lai optimizētu reklāmas atbilstību. Sīkdatne arī ļauj tīmekļa vietnei noteikt, kā apmeklētājs piekļuvis tīmekļa vietnei.

sesijas laiks – tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā

MUID

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - Microsoft plaši izmanto kā unikālu lietotāja ID. Sīkdatne nodrošina lietotāju izsekošanu, sinhronizējot ID daudzos Microsoft domēnos.

1 gads no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

MUIDB

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - reģistrē datus par apmeklētājiem no vairākiem apmeklējumiem un vairākās tīmekļa vietnēs. To veidošanā izmanto, lai izmērītu reklāmas efektivitāti tīmekļa vietnē.

1 gads no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

SRCHD

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - apkopo datus par lietotāju uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu tīmekļa vietni un padarītu reklāmu atbilstošāku.

1 gads no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

SRCHHPGUSR

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - apkopo datus par lietotāju uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu tīmekļa vietni un padarītu reklāmu atbilstošāku.

1 gads no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

SRCHUID

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - apkopo datus par lietotāju uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu tīmekļa vietni un padarītu reklāmu atbilstošāku.

1 gads no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

SRCHUSR

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - apkopo datus par lietotāju uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu tīmekļa vietni un padarītu reklāmu atbilstošāku.

1 gads no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

_$Maps_centerLatitude_expiration

Izmanto kontekstā ar tīmekļa vietnes karšu integrāciju. Sīkdatne saglabā lietotāja mijiedarbību ar karti, lai optimizētu tās funkcionalitāti

Pastāvīgi, apmeklējot tīmekļa vietni

_$Maps_centerLongitude_expiration

Izmanto kontekstā ar tīmekļa vietnes karšu integrāciju. Sīkdatne saglabā lietotāja mijiedarbību ar karti, lai optimizētu tās funkcionalitāti

Pastāvīgi, apmeklējot tīmekļa vietni

_$Maps_zoom_expiration

Izmanto kontekstā ar tīmekļa vietnes karšu integrāciju. Sīkdatne saglabā lietotāja mijiedarbību ar karti, lai optimizētu tās funkcionalitāti

Pastāvīgi, apmeklējot tīmekļa vietni

EDGE_V

Trešās personas sīkdatne (bing.com) - šī sīkdatne tiek izmantota saistībā ar Bing-Map integrāciju tīmekļa vietnē. Sīkdatne ir nepieciešama dažām kartes funkcijām.

1 gads no tīmekļa vietnes apmeklējuma dienas

centerLatitude

Izmanto kontekstā ar tīmekļa vietnes karšu integrāciju. Sīkdatne saglabā lietotāja mijiedarbību ar karti, lai optimizētu tās funkcionalitāti

Pastāvīgi, apmeklējot tīmekļa vietni

centerLongitude

Izmanto kontekstā ar tīmekļa vietnes karšu integrāciju. Sīkdatne saglabā lietotāja mijiedarbību ar karti, lai optimizētu tās funkcionalitāti

Pastāvīgi, apmeklējot tīmekļa vietni

zoom

Izmanto kontekstā ar tīmekļa vietnes karšu integrāciju. Sīkdatne saglabā lietotāja mijiedarbību ar karti, lai optimizētu tās funkcionalitāti

Pastāvīgi, apmeklējot tīmekļa vietni

Informācija par to, kā atteikties no Google Analytics sīkdatnēm pieejama: https://support.google.com/analytics/answer/6004245hl=en.

Ja jums nepieciešama papildu informācija par sīkdatnēm, apmeklējiet aboutcookies.org (jūs atradīsit detalizētu, neatkarīgu informāciju par to, kā atspējot sīkdatnes, izmantojot pārlūkprogrammas uzstādījumus, un kā izdzēst sīkdatnes, kuras jau ir jūsu datorā). Informācija par sīkdatņu dzēšanu no sava mobilā tālruņa atrodama tālruņa lietošanas rokasgrāmatā.

6. ŽURNĀLA DATI

Mēs saņemam informāciju, kad jūs skatāties saturu vai citādi mijiedarbojaties ar mūsu pakalpojumiem, un mēs tos dēvējam par „žurnāla datiem”. Šie žurnāla dati ietver informāciju, piemēram, IP adresi, pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmu, atsauces mājaslapu, apmeklētās lapas atrašanās vietu, jūsu mobilo sakaru operatoru, ierīces informāciju (ieskaitot ierīces un lietojumprogrammas ID), meklēšanas vienumus (ieskaitot tos, kas nav iesniegti kā vaicājumi) un sīkdatņu informāciju. Mēs saņemam žurnāla datus arī tad, kad noklikšķināt uz mūsu pakalpojumu saitēm, tās apskatot vai mijiedarbojoties ar tām.

Iepriekšminēto informāciju vienmēr sniedz jūsu pārlūkprogramma un to automātiski reģistrē lielākā daļa vietņu. Žurnāla dati tiek glabāti drošā vietā un izmantoti tikai mūsu uzņēmējdarbības nolūkos, veicot iekšējo datplūsmas modeļu analīzi mūsu mājaslapā un garantējot tās drošību.

7. DATU APMAIŅA UN NODOŠANA

Visa jūsu sniegtā informācija, tostarp dati, kas ievākti, izmantojot sīkdatnes, var tikt nodoti trešajām pusēm (datu apstrādātājiem), kuri sniedz mums pakalpojumus, palīdz administrēt mājaslapu, aizsargā tās datus un darbojas mūsu vārdā (datubāzes programmatūras nodrošinātāji un administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji utt.). Mēs pārliecināmies, ka personas datu apstrāde, ko veic trešās puses, balstīsies uz juridisko pamatu un tiks veikta saskaņā ar mūsu likumīgajiem norādījumiem un VDAR prasībām.

EUROAPTIEKA pēc nepieciešamības var nodot personas datus šādu kategoriju trešajām pusēm (datu apstrādātājiem, datu saņēmējiem vai atsevišķiem datu pārziņiem):

 • EUROAPOTHECA uzņēmumu grupas ietvaros iekšējiem nolūkiem, galvenokārt uzņēmējdarbības un operacionālos nolūkos;
 • ja mēs veiksim uzņēmējdarbības maiņu, piemēram, apvienojoties, iegādājoties citu uzņēmumu vai pārdodot visus vai daļu no mūsu aktīviem, jūsu personas dati, visticamāk, būs viens no nodotajiem aktīviem;
 • ja tas ir juridiski noteikts (piemēram, sadarboties tiesībsargājošo iestāžu izmeklēšanas ietvaros vai citos tiesvedības procesos);
 • mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina informācijas tehnoloģiju un sistēmu administrēšanas pakalpojumus, tulkošanu, mārketingu, grāmatvedību, pasta vai kurjera pakalpojumus, pasākumu vadību un koordinēšanu vai citus pakalpojumus.

EUROAPTIEKA nenodos jūsu personas datus trešajām valstīm (valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), ja vien tas nebūs nepieciešams. EUROAPTIEKA informē, ka personas informācija, kas savākta, izmantojot sīkdatņu nodrošinātājus, var tikt pārsūtīta uz valsti, kas nav EEZ (piemēram, ASV, ja tiek izmantots Google Analytics). Tomēr mēs nodrošināsim, ka datu pārsūtīšana atbilst attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp, ja piemērojams, ES standarta līguma klauzulām vai Eiropas Komisijas lēmumam par pozitīvu atbilstību.

Citiem vārdiem, jūsu tiesības un aizsardzība saistībā ar jūsu datiem saglabāsies, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka jūsu personas datu saņēmēji tos aizsargā.

8. KĀ MĒS SARGĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs stingri kontrolējam personas datus, kurus ievācam. Mūsu apņēmīgā IT drošības komanda Mēs aizsargājam jūsu datus, ir ieviesusi VDAR atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu vai labošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi un pret citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem. Gadījumā, kad mēs atklāsim kādu risku, par ko, mūsuprāt, jums vajadzētu zināt, mēs jūs nekavējoties informēsim un palīdzēsim veikt pasākumus labākai datu aizsardzībai.

Tomēr, lūdzu, atcerieties, ka datu pārraide internetā diemžēl nekad nav pilnīgi droša. Parasta interneta krāpšana ir pazīstama kā spoofing jeb pikšķerēšana. Tas notiek, ja saņemat e-pasta vēstuli no izskata ziņā likumīga avota, kurā pieprasa jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nesūtīsim e-pasta vēstules ar lūgumu verificēt kredītkarti, bankas informāciju vai citus personas datus. Ja jūs kādreiz saņemat e-pasta vēstuli, ko šķietami esam sūtījuši mēs, pieprasot no jums šādu informāciju, neatbildiet uz to un neklikšķiniet uz saitēm, kas iekļautas šajā e-pasta vēstulē.

Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu komunikācija ar mums vairs nav droša, lūdzu, informējiet mūs pa e-pastu dpo@euroaptieka.lv, un mēs to nekavējoties pārbaudīsim.

9. SAISTĪTĀS TĪMEKĻA VIETNES

Jūsu ērtībām tīmekļa vietnē iekļautas saites uz tīmekļa vietnēm, kas ir trešo personu īpašumā, kuras tās publicē un uztur („saistītās tīmekļa vietnes”). Piemēram, tās var būt sociālo mediju platformas/pakalpojumi. Uzklikšķinot uz saistītās tīmekļa vietnes, operators, iespējams, sapratīs, ka esat nācis no mūsu tīmekļa vietnes. Šādi operatori var ievākt citus jūsu personas datus, piemēram, sīkdatņu identifikatorus vai jūs IP adresi.

Turklāt mēs neesam atbildīgi par šādu trešo pušu vietņu precizitāti vai uzticamību, un šī politika neattiecas uz tādu saistītu tīmekļa vietņu vai uzņēmumu konfidencialitātes praksi, kuri mums nepieder vai kurus mēs nekontrolējam.

10. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • piekļūt jūsu informācijai, kuru mēs apstrādājam;
 • labot, atjaunot, dzēst vai bloķēt šādu informāciju;
 • saņemt šādas informācijas kopiju;
 • iebilst pret apstrādi.
 • Ja jūsu personas datu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt (jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas).
 • Jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus jūs mums sniedzāt, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības nodot šos personas datus citam pārzinim.

Lai izmantotu šīs tiesības, jums ir jānosūta rakstisks pieprasījums uz info@euroaptieka.lv.. Mēs piecu dienu laikā jums nosūtīsim apstiprinājumu un darīsim visu iespējamo, lai sagatavotu atbildi 30 dienu laikā. Ja jautājums ir sarežģīts vai tā atrisināšanai nepieciešams daudz darba, tad atbildes sagatavošana var prasīt ilgāku laiku, bet par to jūs informēsim. Lai nodrošinātu datu aizsardzību un ievērotu jūsu tiesības, EUROAPTIEKAI ir tiesības pieprasīt jūsu identitāti apstiprinošus pierādījumus.

Vienlaikus jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka mēs nepildām savus pienākumus attiecībā uz jūsu datiem. Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DAS), kurš ļoti rūpīgi izpētīs jūsu sūdzību. Jūs varat sazināties ar mūsu DAS, rakstot uz e-pastu dpo@euroaptieka.lv. Tomēr jums vienmēr ir tiesības sūdzēties arī varas iestādēm, taču, tā kā uztveram privātuma jautājumus ļoti nopietni, mēs novērtētu, ja jūs sākotnēji vērstos pie mums. Iestāde, kurai ir tiesības uzraudzīt mūsu darbību, ir Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1050, e-pasta adrese pasts@dvi.gov.lv, tīmekļa vietnes https://www.dvi.gov.lv/lv.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no iepriekš uzskaitītajām tiesībām var būt ierobežotas, ja mūsu leģitīmās intereses vai juridiskās saistības pārspēj jūsu intereses un tiesības (jo īpaši saistībā ar mūsu likumīgo tiesību izmantošanu un aizstāvēšanu vai mūsu juridisko un normatīvo pienākumu izpildi).

11. POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot savu mājaslapu, tāpēc mums, pamatojoties uz jaunām funkcijām vai noteikumiem, iespējams, būs daļēji vai pilnīgi jāmaina, jāpārveido, jāpapildina vai jādzēš kāda no tīmekļa vietnes sadaļām, pilnīgojot tās saturu un/vai šo politiku. Mēs jūs informēsim par svarīgām izmaiņām, izvietojot paziņojumu mūsu mājaslapā, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti. Visas šīs politikas izmaiņas stājas spēkā no tās publicēšanas datuma – aplūkojot datumu šīs lapas augšpusē, jūs varat redzēt, kad šī politika ir pēdējoreiz atjaunināta. Jūs apņematies laiku pa laikam pārlasīt šo politiku, lai iepazītos ar izmaiņām.

12. INFORMĀCIJA PAR MĀJASLAPU UN ĪPAŠUMTIESĪBĀM

Šī tīmekļa vietne, tās saturs, kods, dizains, domēna nosaukums, visas autortiesības, preču zīmes, datubāzes, korporatīvie nosaukumi un cits intelektuālais īpašums vai cits īpašums, kas saistīts ar mājaslapu un/vai tās saturu, pilnībā pieder EUROAPTIEKAI un/vai licences devējiem un/vai satura nodrošinātājiem, un to aizsargā valsts un starptautiskie intelektuālā īpašuma likumi un citi tiesību akti.

Ja vien nav saņemta skaidra piekrišana no EUROAPTIEKAS, jums nav nekādu tiesību jebkurā formā un jebkādā veidā daļēji vai pilnīgi kopēt, fotografēt, reproducēt, sākt, publicēt, nodot, pārdot, tulkot, pārstrādāt, iesniegt, licencēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus vai balstīties uz tiem, pārpublicēt, rediģēt, pārsūtīt, retranslēt vai citādi publiskot, publiski izpildīt vai demonstrēt, formulēt, izplatīt vai izmantot mājaslapu, tīmekļa vietnes saturu vai tīmekļa vietnes kodu.

13. ATBILDĪBA

Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu savas tīmekļa vietnes materiālu precizitāti un izvairītos no darbības traucējumiem, mēs neesam atbildīgi par neprecīzu informāciju, darbības traucējumiem, pārtraukumiem vai citiem notikumiem. Tīmekļa vietnes saturs tiek pasniegts „tāds, kāds tas ir”, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām vai jebkāda veida apliecinājumiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem, jebkādām garantijām par tirdzniecību, piemērotību kādam konkrētam mērķim, nosaukumam, pārkāpumu un datorvīrusu neesamību, kas var nodarīt jums vai nu tiešu (piemēram, datora kļūme), vai netiešu kaitējumu (piemēram, peļņas zaudēšanu).

Nekādos apstākļos EUROAPTIEKA neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies jums vai trešajai pusei, tostarp bez ierobežojumiem, par tiešiem vai netiešiem, netīšiem, sodāmiem, konkrētiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, kaitējumu reputācijai, zaudētu peļņu, zaudējumiem uzņēmējdarbības pārtraukuma vai informācijas, programmu vai citu datu zuduma dēļ), kas radušies piekļuves laikā šai tīmekļa vietnei, saitēm uz to, tās izmantošanas vai nespējas to izmantot, vai jebkura drošības pārkāpuma dēļ, kas saistīts ar informācijas pārsūtīšanu, izmantojot internetu. Paļaušanās uz materiāliem šajā mājaslapā ir jūsu atbildība (t. i., jūs esat pilnīgi atbildīgs un uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei un tās saturam, sasaisti ar to un izmantošanu). 

14. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Šī politika tiek piemērota un interpretēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Jebkādi no šīs politikas izrietoši strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.

15. INFORMĀCIJA PAR DATU PĀRZINI

Ja radušies jautājumi par mājaslapu, lūdzu, sazinieties ar mums:

SIA „EUROAPTIEKA”

Juridiskās personas reģ. Nr.: 40003558181

Adrese: Cēsu iela 31/1, Rīga, LV-1012

Tālrunis :+371 67860627

E-pasta adrese: info@euroaptieka.lv

Kā jau minējām, mēs esam iecēluši amatā DAS, kurš ir atbildīgs par visiem jautājumiem saistībā ar šo politiku. Ja Jums rodas jautājumi par šo politiku, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu: Ilga Valko, E-pasta adrese: dpo@euroaptieka.lv