Datu drošība

Pasūtījuma izpildes nolūkos, kā arī izpildot normatīvo aktu prasības, EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA (Cēsu iela 31, k-1, Rīga) veiks Jūsu personas datu apstrādi, kas ir obligāts priekšnoteikums, lai Jūsu pasūtījumu izpildītu. Datu glabāšanas termiņš ir līdz 5 gadiem, lai pierādītu pārziņa datu apstrādes tiesiskumu. Jums ir visas datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktā. Datu apstrādes ietvaros pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, kā arī neveiks automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu. Jūsu personas datus varat saņemt Jūs un valsts iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.