Mājas lapa Lojalitāte Medus kartes noteikumi

Medus kartes noteikumi

Kas ir MEDUS karte

 • MEDUS karte ir EUROAPTIEKA, SIA aptieku (turpmāk tekstā EUROAPTIEKA) klientiem paredzēto lielisko piedāvājumu karte. Veicot pirkumus EUROAPTIEKA aptiekās, MEDUS kartes īpašnieki var uzkrāt lojalitātes punktus — MEDUS punktus un saņemt atlaides. Šos punktus var izmantot samaksai par precēm, apmainīt pret MEDUS precēm vai izmantot citiem EUROAPTIEKA vai MEDUS kartes partneru īpašajiem piedāvājumiem.
 • Tikai MEDUS kartes īpašnieki — personas, kurām ir derīgas MEDUS kartes — var izmantot MEDUS karšu piešķirtās privilēģijas.

Iegūstiet īpašumā MEDUS karti!

 • Aizpildiet MEDUS kartes anketu, iesniedziet to jebkurā EUROAPTIEKA aptiekā un samaksājiet par kartes izsniegšanu.
 • MEDUS karti varēsit izmantot pēc tās aktivizēšanas EUROAPTIEKA aptiekā.
 • Pēc MEDUS kartes aktivizēšanas varēsiet tajā uzkrāt MEDUS punktus vai saņemt atlaidi.

Uzkrājiet MEDUS punktus!

 • MEDUS punktus MEDUS kartē varat uzkrāt, maksājot par pirkumu EUROAPTIEKA aptiekās.
 • Iegādājoties bezrecepšu medikamentus vai citas preces, 6% no pirkuma vērtības uzkrājas MEDUS kartē.
 • MEDUS punkti tiek piešķirti, ja pirms preču iegādes MEDUS karte tiek uzrādīta farmaceitam.  
 • Par precēm, par kurām samaksāts ar MEDUS punktiem, jauni MEDUS punkti netiek piešķirti.
 • MEDUS punkti netiek piešķirti gadījumos, kad par precēm EUROAPTIEKA aptiekās tiek maksāts ar dāvanu kuponiem (taloniem).
 • MEDUS kartē uzkrāto MEDUS punktu bilanci varat apskatīt kases aparāta kvītī vai pajautāt EUROAPTIEKA kasē, uzrādot savu karti.
 • MEDUS punkti tiek piešķirti tikai par likumīgiem norēķiniem skaidrā naudā vai ar maksājumu karti.  
 • MEDUS punkti ir derīgi vienu gadu, sākot no to uzkrāšanas (iekļaušanas MEDUS kartē) brīža. MEDUS punktu derīgums beidzas vienlaikus ar MEDUS kartes derīguma termiņu. MEDUS punkti ar beigušos derīguma termiņu tiek automātiski anulēti, iepriekš par to nepaziņojot MEDUS kartes īpašniekam. EUROAPTIEKA, SIA patur tiesības mainīt MEDUS punktu uzkrāšanas procedūru jebkurā laikā, par to paziņojot MEDUS kartes īpašniekiem interneta vietnē www.euroaptieka.lv vai EUROAPTIEKA tirdzniecības vietās, laikrakstos vai kādā citā veidā.

Norēķinieties ar MEDUS punktiem!

 • Uzkrātos MEDUS punktus varat izmantot jebkurā EUROAPTIEKA aptiekā, lai samaksātu par daļu no pirkuma cenas. MEDUS kartē uzkrātos MEDUS punktus nevar apmainīt pret skaidru naudu.
 • Preces, par kurām var norēķināties ar MEDUS punktiem, un to cenas daļa tiks norādīta interneta vietnē www.euroaptieka.lv un EUROAPTIEKA aptiekās un reklāmas izdevumos. EUROAPTIEKA, SIA ir tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem mainīt tās preces un šo preču cenas daļu, par ko var maksāt ar MEDUS punktiem.
 • MEDUS punktus nevar izmantot, lai samaksātu par tādām īpašā piedāvājuma precēm, kurām jau ir piemērotas citas atlaides; tas attiecas arī uz dāvanu kuponiem (taloniem). Katram pirkumam tiek piemērots tikai viens atlaižu veids, un atlaides netiek summētas.
 • Ar MEDUS punktiem var norēķināties, ja pirkuma summa nav mazāka par 1,00 eiro.
 • Ar MEDUS punktiem var norēķināties, apmaksājot līdz 50% no pirkuma summas.
 • Izmantojot MEDUS karti, viens MEDUS punkts ir ekvivalents 0,01 eiro (1 MEDUS punkts = 0,01 eiro centu).
 • MEDUS punkti ir norēķinu līdzeklis.

Izmantojiet īpašās atlaides!

 • EUROAPTIEKA aptiekās MEDUS kartes īpašnieki var iegādāties ar MEDUS zīmi atzīmētās preces par zemāku cenu un izmantot tieši kartes īpašniekiem un MEDUS partneriem paredzētos piedāvājumus. Informāciju par precēm ar MEDUS zīmi un kartes īpašniekiem paredzētajiem īpašajiem piedāvājumiem var gūt interneta vietnē www.euroaptieka.lv un EUROAPTIEKA tirdzniecības vietās, kā arī EUROAPTIEKA reklāmas izdevumos.

MEDUS kartes derīguma termiņš

 • MEDUS karte ir derīga vienu gadu pēc tās pēdējās izmantošanas reizes, bet ne ilgāk kā divus gadus pēc kartes aktivizēšanas datuma.
 • MEDUS karte kļūst nederīga šādos gadījumos: 
  - beidzas kartes derīguma termiņš;
  - MEDUS kartes īpašnieks nav izmantojis karti ilgāk nekā vienu gadu;
  - MEDUS kartes īpašnieks karti ir pazaudējis un par to ir informējis EUROAPTIEKA, SIA;
  - tika atklāts, ka MEDUS kartes īpašnieks vai kāda cita persona ir izmantojusi karti krāpnieciskos nolūkos;
  - pēc MEDUS kartes īpašnieka pieprasījuma;
  - MEDUS kartes īpašnieks ir aizliedzis savu personas datu apstrādi;
  - EUROAPTIEKA, SIA atceļ kartes derīgumu;
  - EUROAPTIEKA, SIA aiztur vai atceļ visu MEDUS karšu derīgumu.
 • Kad beidzas vai tiek atcelts MEDUS kartes derīguma termiņš, MEDUS kartes īpašnieks vairs nav tiesīgs izmantot īpašos MEDUS kartes īpašniekiem paredzētos piedāvājumus, un MEDUS kartē uzkrātie MEDUS punkti tiek anulēti. 
 • Persona, kura vēlas izmantot MEDUS kartes īpašniekiem paredzētos īpašos piedāvājumus pēc MEDUS kartes derīguma beigām (izņemot gadījumus, kad EUROAPTIEKA, SIA aiztur vai pārtrauc visu MEDUS karšu derīgumu), aizpilda MEDUS kartes anketu, iesniedz to EUROAPTIEKA kasē, lai iegūtu jaunu karti, kuru tad aktivizē.
 • MEDUS kartes īpašniekam ir pienākums nekavējoties informēt EUROAPTIEKA, SIA par nozaudētu MEDUS karti, zvanot pa tālruni 67860627 (tikai darbdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00) vai rakstot uz e-pasta adresi medus@euroaptieka.lv.

Citi nosacījumi

 • MEDUS karte nav maksājumu karte.
 • Kad MEDUS kartes īpašnieks atdod atpakaļ MEDUS karti vai beidzas kartes derīguma termiņš, kartes īpašniekam netiek atmaksāta par kartes izsniegšanu samaksātā nauda. 
 • Ja preces, kas iegādātas, izmantojot MEDUS kartes īpašniekiem paredzētos piedāvājumus, tiek atdotas atpakaļ aptiekā, par pirkumu izmantotie MEDUS punkti tiek ieskaitīti atpakaļ MEDUS kartē un par pirkumu nopelnītie MEDUS punkti tiek norakstīti.
 • MEDUS kartes īpašnieka uzkrātos MEDUS punktus nevar apvienot ar citas MEDUS kartes īpašnieka uzkrātajiem MEDUS punktiem.  
 • MEDUS kartes īpašnieka uzkrātos MEDUS punktus nevar pārsūtīt citām personām.
 • MEDUS kartes īpašniekiem paredzētos piedāvājumus var izmantot, pirms samaksas par pirkumu uzrādot derīgu MEDUS karti.
 • MEDUS kartes īpašnieki piedāvājumus var izmantot, tikai iegādājoties preces un pakalpojumus EUROAPTIEKA aptiekās vai no EUROAPTIEKA, SIA norādītajiem MEDUS kartes partneriem. EUROAPTIEKA, SIA neuzņemas atbildību par MEDUS kartes partneru saistību nepilnīgu izpildi.
 • EUROAPTIEKA, SIA un MEDUS kartes partneri ir tiesīgi nepiešķirt MEDUS kartes īpašniekiem MEDUS punktus, atlaides vai citas privilēģijas, ja īpašnieki mēģina lietot karti krāpnieciskā nolūkā.

Personas datu apstrāde

 • MEDUS kartes anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar Latvijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu.
 • MEDUS kartes anketā norādītos personas datus EUROAPTIEKA, SIA apstrādās tikai tiešās tirgvedības nolūkos, t. i., lai EUROAPTIEKA, SIA varētu atlasīt MEDUS kartes īpašniekiem paredzētos piedāvājumus un nosūtīt tiem informāciju par īpašajiem piedāvājumiem vai citiem tos interesējošiem tematiem.
 • MEDUS kartes anketā norādītos personas datus EUROAPTIEKA, SIA apstrādās tikai tiešās tirgvedības nolūkos, sākot no MEDUS anketas iesniegšanas dienas, līdz vienam gadam pēc MEDUS kartes derīguma beigām vai līdz dienai, kad MEDUS kartes īpašnieks iesniedz pieprasījumu atcelt savu personas datu apstrādi. 
 • Iesniedzot aizpildītu un parakstītu MEDUS kartes anketu EUROAPTIEKA kasē, attiecīgā persona atļauj EUROAPTIEKA, SIA vai tās pilnvarotajam datu apstrādātājam izmantot anketā norādītos personas datus tiešās tirgvedības nolūkos.
 • MEDUS kartes īpašniekam ir tiesības pārskatīt savus MEDUS kartes anketā norādītos un EUROAPTIEKA, SIA un / vai tās pilnvarotā datu apstrādātāja izmantotos personas datus, uzzināt informāciju par šo datu apstrādi, iesniegt papildu informāciju par sevi, papildināt vai labot anketā norādītos datus, atteikties no informācijas, kas sūtīta atbilstoši šai anketai, un atcelt anketā norādīto personas datu apstrādi, kuru veic EUROAPTIEKA, SIA vai tās pilnvarotais datu apstrādātājs. MEDUS kartes īpašnieks var izmantot šeit norādītās tiesības, zvanot EUROAPTIEKA, SIA pa tālruni 67860627 (tikai darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00) vai rakstot uz e-pasta adresi medus@euroaptieka.lv.

Noteikumu maiņa vai to atzīšana par nederīgiem

 • EUROAPTIEKA, SIA patur tiesības jebkurā laikā mainīt MEDUS kartes lietošanas noteikumus vai atzīt tos par nederīgiem, kā arī pārtraukt MEDUS kartes derīgumu, iepriekš par to neziņojot MEDUS kartes īpašniekam.