Mājas lapa Lojalitāte
assets/Uploads/07-2021-Medus-kartes-lojalitate-majaslapa-860x468-Mobile.jpg
AR MEDUS KARTI VĒL IZDEVĪGĀK!
AR MEDUS KARTIVĒL IZDEVĪGĀK!

Lojalitāte

EUROAPTIEKA MEDUS karte ir sapucēta jaunā dizainā. Esošie lojalitātes programmas klienti varēs turpināt izmantot iepriekš izsniegtās MEDUS kartes, savukārt jaunā dizaina kartes piešķirsim klientiem, kuri pievienosies lojalitātes programmai no 2021. gada augusta.

Esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka klienti joprojām atzīst: EUROAPTIEKA MEDUS kartes lojalitātes programma ir pievilcīgākā!

MEDUS karti var saņemt jebkurā EUROPTIEKA aptiekā, tā tiek aktivizēta uzreiz un ir gatava lietošanai.

07 2021 Medus vestules Liflets WEB LV11

** MEDUS punktus var uzkrāt, veicot pirkumus EUROAPTIEKA aptiekās. 6% no pirkuma vērtības uzkrājas MEDUS kartē, tas ir, iztērējot 1 EUR, MEDUS kartē uzkrājas 6 centi, kas atbilst 6 MEDUS punktiem. Uzkrājums netiek piešķirts par medikamentu, valsts kompensējamo medicīnas ierīču, mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un dāvanu karšu iegādi. MEDUS kartē uzkrāto MEDUS punktu eiro ekvivalentu varat apskatīt pirkuma čekā vai jautāt farmaceitam, uzrādot savu MEDUS karti. Ar MEDUS punktiem var norēķināties, apmaksājot līdz 50% no pirkuma summas, izņemot iepriekš uzskaitītos ierobežojumus. Izmantojot MEDUS karti, viens MEDUS punkts ir ekvivalents 0,01 EUR.

*** Piedāvājums spēkā, uzrādot pensionāra apliecību un MEDUS karti. Piedāvājums attiecas uz pilniem preču iepakojumiem, kuru regulārā cena pirms samazinājuma piemērošanas ir ne mazāka par 1,50 EUR. Piedāvājums neattiecas uz akcijas precēm, bet šīs preces tiek iekļautas kopējā pirkumu preču skaitā. Piedāvājums neattiecas uz medikamentiem un kompensējamām medicīnas ierīcēm, mākslīga- jiem maisījumiem zīdaiņiem un dāvanu kartēm. EUROAPTIEKAI ir tiesības pārtraukt piedāvājumu jebkurā laikā. EUROAPTIEKA lojalitātes jeb MEDUS karti pensionāri var saņemt jebkurā EUROPTIEKA aptiekā bez maksas.

**** Piedāvājums ir spēkā vienam pirkumam bez summas ierobežojuma. Piedāvājums attiecas uz pilniem iepakojumiem, kuru regulārā cena pirms atlaides ir vismaz 1,50 EUR. Piedāvājums neattiecas uz akcijas precēm, medikamentiem, kompensējamām medicīniskajām ierīcēm, mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un dāvanu kartēm.

Sīkāka informācija: www.euroaptieka.lv vai pie farmaceita.